Xây dựng

       Nhằm mang đến một công trình hoàn thiện, An Mỹ đưa ra các thiết kế hệ thống xây dựng tổng thể từ hệ thống kết cấu nội thất,  hệ thống điện thấp áp và cao áp, hệ thống điều hòa, hệ thống nén khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải.