Nhà máy dược phẩm

       Đến với Phòng sạch An Mỹ , quý khách hàng sẽ nhận được sản phẩm thiết kế hệ thống phòng sạch về nhà máy sản xuất dược phù hợp với từng loại sản phẩm , từng lĩnh vực theo yêu cầu mà quý khách hàng đưa ra, tạo ra một không gian sản xuất sạch và an toàn cho từng sản phẩm của quý khách hàng